images/fade/fade1.jpg

Met opnieuw een record aantal deelnemende robots (28 aan de Roborama) was er wederom sprake van een goed gevulde Roborama wedstrijd agenda. Naast de traditionele 4 Roborama onderdelen werd ook nog een afzonderlijke Linerace wedstrijd (met 10 deelnemende robots) gehouden. 

 

Alle uitslagen zijn elders op de site te lezen en als download beschikbaar.(Uitslagen Roborama 2017)

foto2Van de 28 deelnemers aan de Roborama hadden 4 deelnemers zoveel pech dat er geen punten werden verdiend. Het betreft de Herma-bot van Jack Ruben, de rups1 van Kees Kerling, de 1R3 van Gerard van Uden en de Nr.62 van Leo (niet) Fortuijn. Meest gehoorde citaat: En thuis deed hij het wel goed…

De onderdelen Heen & Weer en T-tijd werden beide gewonnen door Roborammaar (Ewoud Huttner). Bij Lijnvolgen bleek Line (Rien van Harmelen) ook dit jaar weer de sterkste. Het laatste onderdeel, Blikken, was voor Alrombot (Aloys Verstraeten) met een keurige tweede plaats voor boksring (Gerard van Uden). Beschouwen we de totale einduitslag dan valt op dat er in de breedte sprake is van meer deelnemers, en ook meer kandidaten voor een hoge eindscore. Het lijkt een kwestie van tijd voordat de hegemonie van Aloys en de ontbrekende zuiderburen wordt gebroken. Roborammaar, Moof (Jan Blok), Alronduino (Aloys), Boksring (Gerard), GeenIdee (Niek van Uden) en bos scoorden alle boven de 200 punten.

Daarna werd het tijd voor de prijsuitreiking. De prijzen werden door ons bestuurslid Joep , voorzien van een bemoedigend woord, uitgereikt. Daar de afzonderlijke Linerace door PrintBot3 van dezelfde Joep werd gewonnen viel de eer van het uitreiken van deze prijs ondergetekende ten deel. Wellicht is het een idee om de scores van de deelnemers aan deze wedstrijd als een soort laddercompetitie op onze site bij te gaan houden…

foto1De beginners/aanmoedigingsprijs is dit jaar vervangen door een (wedstrijd)-jury prijs. Tim, Judith en ondergetekende vonden dat alle deelnemers hulde zouden moeten ontvangen (ze kregen ook een lintje) en dat Roborammaar tijdens het onderdeel Blikken jammerlijk niet de finish haalde, maar wel op uiterst elegante wijze de blikken vond en signaleerde. Ewoud mocht dan ook de juryprijs in ontvangst nemen. Tot slot heeft Joep de hoofdprijs uitgereikt aan Alrombot (Aloys).

Rest mij om Judith en Tim hartelijk te danken voor hun aandeel in de werkzaamheden ten behoeve van de Roborama op de wedstrijddag zelf.

© Kampen, Bert Ruben