images/fade/fade1.jpg

logo roborama 1

Dit jaar stond de nationale Roborama wedstrijd vooral in het teken van het vernieuwde reglement, versie 2.8. Het afgelopen voorjaar hadden onze zuiderburen de primeur. Erg prettig voor ons, want we konden gebruik maken van de inzichten die we in België opgedaan hebben. Daarbij moeten we Patrick de Wachter bedanken voor zijn werk om het spreadsheet voor de wedstrijduitslagen aan te passen. Ik heb nog wat kleinere aanpassingen moeten doen om het helemaal in overeenstemming met het nieuwste reglement te krijgen. Zo wordt in het reglement nu gesproken over smalle doorgangen met naar keuze 30, 15, 8 of 4 cm breder dan de robot. Dat stond nog op 30, 15 en 7,5 cm. Deze aanpassingen heb ik pas na de wedstrijd in het spreadsheet verwerkt. Reden waarom we bij de prijsuitreiking gemeld hebben dat de einduitslag nog iets zou kunnen wijzigen. Uiteindelijk zijn wel de puntenaantallen veranderd, maar de rangorde is gelijk gebleven.

Tijdens onze Roborama bleek dat het nieuwe reglement geen onoverkomelijke problemen opleverde voor de deelnemers. Zelf had ik verwacht dat bij voorbeeld het ontbreken van de zwarte lijnen, die de wedstrijdvakken A, B en C markeren, voor sommige robots mogelijk een probleem zou kunnen zijn. Dat bleek echter (gelukkig) niet het geval.

Na deze inleidende opmerkingen gaan we over naar de toegepaste klasse-indelingen. De HCC in Nederland heeft de DF-robot MaQueen dit jaar nogal gepromoot als instapmodel. Reden om hiervoor deze keer een aparte klasse te maken. Helaas verchenen er maar 3 Maqueens aan de start. Te weinig voor een beker. We zullen volstaan met een mini klassement. De hoofdmoot bestond nu uit 2 klassen: de allrounders aan de ene kant en de beginners (what’s in a name?) aan de andere kant. Het verschil tussen beide klassen: het wel of niet meedoen aan het koningsnummer: Blikken.

De micro:Maqueen

Eigenlijk is dit een fabrieksrobot met als kern het Engelse micro:bit processorbordje. Makkelijk te programmeren, juist voor beginners. Maggie Maqueen van Edith deed mee aan 2 onderdelen. Helaas maar gefinisht op 1 onderdeel, Heen&Weer. De robot MaQueen 3 van Jack heeft 3 pogingen gedaan om het eind van lijnvolgen te halen, maar vond elke keer voortijdig dat het einde van de lijn al bereikt was. Jack zelf was helaas verhinderd, maar zijn robots waren gelukkig wel aanwezig. Tot slot was er nog de BAR Maqueen van ondergetekende, die wel het einde van de lijn bereikte. Dit heeft de volgende eindstand tot gevolg:

micromacqueen

  1. BAR Maqueen van Bert Ruben
  2. Maggy Maqueen van Edith van Putten en
  3. MaQueen 3 van Jack Ruben

De Beginners

Edith beet het spits af met haar BlueBot. Deze robot behaalde niet onverdienstelijk op 3 onderdelen punten. Rob van der Ouderaa is een nieuwkomer met zijn Robozumo. Ook Robozumo deed mee aan 3 onderdelen en scoorde daarbij erg goed. De robot werd uiteindelijk zelfs 2e in deze klasse. Ook Abraham Vreugdenhil was dit jaar weer van de partij. En wel met maar liefst 3 verschillende robots. Zijn specialiteit is de robot Intel-Inside. Het zal inmiddels bekend zijn, eigenlijk betreft het hier een retro robot. De microprocessor in namelijk de 4 bits chip 4004 van Intel. Deze processor kwam in 1971 op de markt en had indertijd een klokfrekwentie van 740 KHz. Ja, daar staat Kilo ipv Mega! Het onderdeel Lijnvolgen was het meest succesvolle voor de Intel-Inside. Al met al goed voor een 7e plaats in het Beginners klassement. Daarnaast gaf de robot A-Team een muzikale ode aan een roemrucht TV programma. Voor wat betreft de score deden de acteurs op de TV het beter. Tot slot werd door Abraham ook nog de robot WOF in de strijd geworpen, maar daarover later meer. Jack Ruben had 2 robots ingeschreven. Over de MaQueen 3 is hierboven reeds bericht. De robot Krispa is niet gestart vanwege een niet geplande afwezigheid van de eigenaar. Hetzelfde geldt voor de robot GeenIdee van Niek van Uden. We hopen dat ze er volgend jaar toch weer bij zijn. Fred Eisen is altijd druk bezig. Deze keer had hij de robot OMNI4FE meegenomen. Vol goede moed ging de robot van start, maar de eindstreep werd niet gehaald. Nul punten is dan het harde oordeel van de jury. De Go Ahead 1 van Rien van Harmelen bereikte op 2 onderdelen de eindstreep (Heen&Weer en T-tijd). Met een score die goed was voor een derde plaats in het Beginners klassement. Erik Noorland had deze keer de meest doordachte opzet gekozen. Om een beker te kunnen scoren heeft zijn robot Alan het onderdeel Blikken aan zich voorbij laten gaan. Vorig jaar hebben we de potentie van de combinatie Alan en Erik al kunnen bewonderen. Ook zijn opzet slaagde. Alan werd groepswinnaar. De laatste twee deelnemers aan de Beginners klasse waren de tank Sherman van Kees Kerling en het excentrieke wandelende gevaarte Strandbeest van Aloys. Sherman maakte deze keer de hoog gespannen verwachtingen niet waar en reed een eigen parcours. Ook hier was de jury onverbiddelijk: nul punten. Van Strandbeest wisten we al dat zijn gang fraai is, maar dat ondertussen ons geduld ook wel op de proef gesteld zou worden. Toch lukt het Strandbeest om de hatelijke nul uit de eindlijst weg te krijgen en eindigt deze robot bij de beginners op positie acht.

Intermezzo: Mini-Sumo

Dit jaar is er in de pauze een demonstratiewedstrijd Mini_Sumo gehouden. Nadat er aan het begin van het afgelopen verenigingsjaar geluiden werden gehoord over het nieuw leven inblazen van de Sumo’s waren we nieuwsgierig of dat initiatief ook zou leiden tot een vloedgolf (tsunami) aan nieuwe strijders in het cirkelvormige wedstrijdveld. Dat bleek niet echt het geval te zijn. Gelukkig konden we toch 4 robots aan het werk zien: Kuroari (2 punten), Number-5 (ook 2 punten), Tinman met 4 punten, en Rikishi met uiteindelijk 6 punten.

De Koningsklasse: Allrounders

De robots Octopus van Coen Roos, Roborammaar van Ewoud Hutner en ArmPlanckRed van Joep Suijs gingen met elkaar de strijd aan voor de hoofdprijs van vandaag. Coen heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid om zelf 2 blikken te herplaatsen. Dat kost veel punten, Ergo , de derde plaats in het eindklassement. ArmPlanckRed vond meer blikken dan Roborammaar, en had ook nog eens de bonusoefening startvector goed uitgevoerd, waardoor het puntenaantal voldoende hoog was om uiteindelijk als kampioen de wedstrijd te kunnen beeindigen. Samengevat:

Eindstand:

  1. ArmPlanckRed
  2. Roborammaar
  3. Octopus

Alle uitslagen zijn hier terug te vinden op de site van de HCC robotica.

De prijsuitrijking vond aansluitend plaats. Hoewel de definitieve uitslag pas later opgemaakt is, wijkt de definitieve uitslag wat betreft de onderlinge volgorde niet af van de voorlopige uitslag.

Dat maakt dat Alan de beker voor Beginners ontving, en ArmPlanckRed de wisselbeker. De jury zou de jury niet zijn als die hun eigen voorkeur niet zouden benoemen. De juryprijs ging dit jaar naar de robot WOF. (daar zouden we nog op terugkomen. Nu dus). Deze robot bewoog zich op een originele wijze voort over het circuit. Het uiterlijk deed wat denken aan een hond. Wellicht ook de bedoeling gezien de naam WOF. Helaas leek het alsof de robot leed aan evenwichtsstoornissen. Bij het Lijnvolgen viel hij (wel knap, reproduceerbaar!!) na verloop van tijd en voor de finish te bereiken om. Toch erg aardig om te zien dat er alternatieve wijzen van voortbeweging zijn. Abraham, proficiat.

Afsluiting

De verwachte problemen door de invoering van het nieuwe reglement zijn uitgebleven. Dat betekent dat we met een gerust hart door kunnen gaan met dit reglement en dat nieuwe uitdagingen ook welkom zullen zijn. Opvallend is dat het onderdeel stip vinden dit jaar maar door 1 robot uitgeoefend werd. ArmPlanckRed vond de stip. Als we naar de uiteindelijke scores kijken, dan valt te overwegen om voor elk onderdeel de score uiteindelijk tussen 0 en 100 punten te maken. Met 4 onderdelen zou dan maximaal 400 punten te verdienen zijn, als je alle 4 de onderdelen als beste zou doen. Met de huidige puntentelling levert niet elk onderdeel een even grote bijdrage aan de eindscore.

Rest mij om alle deelnemers te bedanken voor hun enthousiaste bijdrage, en vanzelfsprekend mijn mede juryleden/wedstrijdcommissarissen, of hoe we ze ook maar willen noemen, Judith en Tim voor hun belangrijke rol om alles weer in goede banen te kunnen leiden. We zien wederom terug op een geslaagde Roborama.

© Kampen, Bert Ruben