images/fade/fade1.jpg

Beste Robotica liefhebber,

HCC!Robotica organiseert een workshop "besturen van een robot met micropython".
De robot die hierbij gebruikt wordt is de Maqueen Plus V1 met een micro:bit V2 
Zie voor details: https://github.com/HccPythonRobotics/MaqueenPlus

Het wordt uiteraard geen diepgaande programmeer training maar een goed begin
om kennis op te doen en zeker voldoende om je Maqueen robot geschikt te maken 
voor de Roborama wedstrijd.

De workshop wordt gehouden tijdens de maandelijkse robotica bijeenkomst op de 
1e zaterdag van iedere maand in de Dissel in Hooglanderveen.

Er zijn 4 sessies van 90 min. gepland in de maanden januari t.e.m. april 2023.

Programma
7 Januari   - werken met de micro:bit
4 Februari - werken met de Maqueen + micro:bit
4 Maart     - werken met ultrasoon sensor + extra sensor GY 53 (zie verder)
1 April       - Roborama oefeningen

Voorbereiding
- Maqueen Plus V1 met micro:bit V2
- extra sensor GY53.  Deze sensor met alle toebehoren (snoertjes, boutjes en beugel)
  wordt beschikbaar gesteld voor de prijs van 6.40 Euro
- installatie van de Mu editor
Zie voor details: https://github.com/HccPythonRobotics/MaqueenPlus

Deelname
Er zijn nog een beperkt aantal plaatsen beschikbaar voor de fysieke workshop in de Dissel.
Aanmelden kan d.m.v. een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De presentatie en activiteiten tijdens de workshop kunnen gevolgd worden via een Jitsi livestream.
Gelieve geen opnames te maken. Hou daar a.u.b. rekening mee.
Aanmelden om mee te kijken kan  d.m.v een mail aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Namens het workshop team

HCC!Robotica

HCC-Robotica is een interessegroep die zich bezig houdt met het ontwikkelen, ontwerpen, programmeren en bouwen van electronica en mechatronica, toegepast op robots. Deze meer of minder intelligente en autonome robots en machines met verschillende sensoren, actuatoren, processoren en bewegende onderdelen worden onder andere ingezet bij de jaarlijkse georganiseerde Roborama wedstrijden.

Wij komen elke eerste zaterdag van de maand bijeen in dorpshuis de Dissel te Hooglanderveen. Kennis delen, kennis vergaren, presentaties en workshops bijwonen zijn terugkerende activiteiten tijdens deze bijeenkomsten.

U bent van harte welkom!.

Vergeleken met de editie van 2021 viel op dat de invloed van Covid dit jaar nauwelijks tot niet te merken was.

Voor een wat uitgebreidere schakeling is het vaak handig om zelf een printplaat te ontwerpen.
Met het multiplatform en open source programma KiCad is het goed mogelijk om een schema te tekenen en een print ontwerp te maken.
Vervolgens stuur je dit printontwerp op naar een printmaker en krijg je een tijdje later keurig je bestelde printen in de post.
In dit artikel bekijken we hoe de stappen eruit zien om tot een zelf ontworpen, dubbelzijdige print te komen.
 
We gebruiken hierbij het programma KiCad versie 6.
KiCad is een gratis en open source programma voor het ontwerpen van je eigen schema en printontwerp.
Het is te downloaden op [1] en is beschikbaar voor de platforms Linux, Apple en Windows.
KiCad heeft een uitgebreide onderdelen bibliotheek. Van belang is dat je ook zelf in staat bent om eigen onderdelen aan te maken voor je schema en voor je printontwerp.
Op deze manier kun je ook de printmodules die je van leveranciers kunt aanschaffen eenvoudig integreren in je schema en printontwerp.
 
Alles begint met het maken van een elektrisch schema van je schakeling.
In dit artikel gaan we aan de hand van een eenvoudige schakeling eerst een schema ontwerpen en vervolgens in een kleine printplaat de lay-out hiervan ontwerpen.
We beperken ons hierbij tot het maken van een dubbelzijdige print met de klassieke boorgaten voor de onderdelen (through hole). KiCad kan ook nog met meerdere tussenlagen werken en dergelijke maar dat is voor de hobbyist van minder belang.
Met het goed plaatsen van je onderdelen lukt het meestal om op een dubbelzijdige print je schakeling vorm te geven.
 

OdometrieEnZo

 

 Presentatie is HIER te downloaden.

Aanvulling Presentatie Odometrie

 

logo roborama 1

Zaterdag 6 november 2021 was het weer zo ver.

De Nederlandse versie van Roborama kon gelukkig doorgaan. Zij het met corona beperkingen. Penningmeester Ed controleerde de deelnemers en bezoekers, die zich van tevoren hadden moeten aanmelden, op de QR-code van de Covid-19 app. Verder gold het dringende advies/verzoek om de anderhalve meter in acht te houden. Mondkapjes waren niet verplicht en de kantine was open. Tot zo ver de bijzondere setting.

Het aantal deelnemers was dit jaar beperkt. Enerzijds bleven leden weg vanwege bezorgdheid over hun gezondheid, en anderzijds omdat het niveau van de allrounders zoveel hoger is dan dat van de eenvoudige hobbyisten, dat men soms verkoos toeschouwer te zijn in plaats van deelnemer. Dit laatste kan een stimulans zijn om bij de volgende editie een aantal eenvoudiger opdrachten te formuleren, bij voorbeeld door het beperken van bonuspunten. Dus meer terug naar de basis van de opdracht.

Traditiegetrouw hebben we ook dit jaar een indeling gemaakt tussen allrounders en niet-allrounders. Niet-allrounders (abusievelijk wel eens aangeduid als Beginners) zijn robots, die aan speciale voorwaarden voldoen. Dit jaar was de selectie: alle robots die niet meedoen aan het onderdeel Blikken. Helaas hebben zich in oktober een aantal deelnemers met hun robots zich teruggetrokken. Meestal omdat de robot thuis nog niet goed genoeg functioneerde, bij voorbeeld ten gevolge van gebrek aan tijd. Wie kent dat niet?

Kortom, er bleven 2 robots over in de klasse niet-allrounders. Beide robots kwamen uit de stal van Abraham Vreugdenhil. De robot “Intel Inside” is gebaseerd op de historische microprocessor van Intel, de 4004. Deze robot met een software programma van minder dan 100 bytes (of moet ik zeggen nibbles?) deed mee aan het onderdeel Lijnvolgen. Dat ging bijna perfect, ware het niet dat deze robot niet stopte aan het eind van de lijn. De andere deelnemer in deze klasse was ‘’tMOOF’’. Deze robot deed mee buiten mededinging. De t in de naam staat voor Transputer. Een computerconcept uit Engeland. Jan Blok is daar druk mee bezig, en Abraham heeft dat vertaald naar een robot concept. Helaas is de technologie nog wat ingewikkeld. “tMOOF” ging wel van start, maar besloot al snel om in plaats van de lijn te volgen een eigen weg in te slaan door rondjes te gaan draaien. De conclusie van deze alinea is dan ook dat de prijs voor de niet-allrounders naar de robot “Intel Inside” is gegaan.

Blijft over de klasse der allrounders. Het gebrek aan spanning in de andere klasse werd ruimschoots gecompenseerd door de verrichtingen van de deelnemende robots in deze klasse. Het onderdeel Heen en Weer werd vooral gekenmerkt door de keuze van de bonus voor de superslalom, en de vectorstart. “Roborammaar” (Ewoud Hüttner) was de enige robot die met de al langer bestaande versie met 3 blikken aan de gang ging. De overige deelnemers kozen voor de Super Slalom. In de scoretabel kun je zien dat die keuze de deelnemers bepaald geen windeieren legt. De winnaar op dit onderdeel werd de robot “ArmPlanckRed” van Joep Suijs.

Het volgende onderdeel dat op het programma stond was T-Tijd. Alle deelnemende robots probeerden de nauwe doorgang in vak C. (Zie wedstrijdreglement). 2 Deelnemers raakten daarbij de blikken, en daarmee dus geen bonuspunten (“Roborammaar” en “Octopus” (Coen Roos)). De stip werd door de scheidsrechter achter de rij blikken in vak C geplaatst. Reden voor “ArmPlanckRed” om ogenblikkelijk in te grijpen door de stip daar weg te halen. “JoLiMa” van Aloys Verstraeten wist als enige deze listig geplaatste stip in vak C te vinden. Uiteindelijk werd de robot “Alan”, genoemd naar de beroemde wiskundige Alan Turing, van Erik Noorland de winnaar van dit onderdeel. Dat was mede het gevolg van de snelheid waarmee “Alan” de oefening volbracht heeft.

De bonusoefening Kruispunt in de lijn werd door alle deelnemers gekozen. De andere bonusoefening, Blik op de Lijn, bij het onderdeel Lijnvolgen bleek voor veel van de robots een te grote hindernis. De scheidsrechter had hier het snode plan bedacht om het blik 30 cm voorbij de eerste passage van het kruispunt te plaatsen. Behalve voor “Alan” was dit voor alle deelnemende robots een te grote hindernis. De eerlijkheid gebiedt te melden dat Erik de tegenwoordigheid van geest had om direct te beslissen om het blik te verplaatsen. Hierdoor werden er in ieder geval bonuspunten verdiend. Voor de einduitslag van dit onderdeel was de snelheid de doorslaggevende factor. Daarom won “Roborammaar” dit onderdeel toch nog voor “Alan”.

De spanning in de zaal was behoorlijk opgelopen. Tijdens de eerste 3 onderdelen was al gebleken dat de robots behoorlijk tegen elkaar opgewassen waren. Tijdens het Koningsnummer van de Roborama, het onderdeel Blikken, moest het uiteindelijk gebeuren. Sinds de nieuwe versie van het reglement (2.8) bestaat de mogelijkheid om 2 blikken (van de max 6 blikken, die door de scheidsrechter al dan niet hinderlijk lastig neer gezet zijn) te verplaatsen. Coen Roos (robot: “Octopus”) heeft hier gebruik van gemaakt. Het leverde wel de snelste tijd op, maar uiteraard minder bonuspunten. Robot “Alan” lukte het niet om zonder de rand te raken terug te keren in vak A. Wel heeft “Alan” nog kans gezien 4 blikken rechtop in vak A te plaatsen. De overige 3 robots hebben elk 6 rechtopstaande blikken afgeleverd in vak A. Dat betekent dat voor die 3 robots de bonuspunten voor: 1) blikken dichter bij de wand geplaatst dan 15 cm, 2) toepassing van de startvector en 3) de snelheid waarmee de opdracht werd uitgevoerd van grote betekenis waren. Tot slot valt ook de invloed van het aantal pogingen op het uiteindelijke puntentotaal op. Roborammaar maakte geen gebruik van de optie om blikken dichter bij de wand te plaatsen en eindigde daarmee op de derde plaats van dit onderdeel. Zowel “ArmPlanckRed” als “JoLiMa” hadden wel blikken dichter op de wand. Verschil tussen die beide robots was dat “ArmPlanckRed” wel, en “JoLiMa” niet met de startvector hebben gewerkt. Tot slot telt het aantal pogingen nog een rol. Uiteindelijk werd op dit onderdeel “ArmPlanckRed” eerste en “JoLiMa” eervol tweede.

Prijsuitreiking,  streamen  en een bedankje voor de organisatie/jury.

Dit jaar werd er (mede door de invloed van het Corona virus op het dagelijkse leven) voor het eerst met behulp van een camera beelden gestreamd, die door toeschouwers thuis gevolgd konden worden. Edith bedankt voor het camerawerk en Rob bedankt voor de regie. De prijzen worden vervolgens door bestuurslid Ed Buzzi uitgereikt. Nu volgt nu een overzichtje van de prijswinnaars:

Heen & Weer:  ArmPlanckRed (Joep)

T-Tijd:  Alan (Erik)

Lijn Volgen:  Roboramaar (Ewoud)

Blikken:  ArmPlanckRed (Joep)

Niet allrounders:  Intell Inside (Abraham)

All-Rounders:  ArmPlanckRed (Joep)

De uitslagen lijsten zijn hier te vinden.

De aanmoedigingsprijs/bijzondere vermelding ging naar Roborammaar. Dit omdat Ewoud heeft laten zien dat je ook zonder geavanceerde sensoren zoals de Lidar een heel eind kunt komen

Tot slot werden de organisatoren/juryleden bedankt, te weten Tim, Karel en ondergetekende. Met de opmerking dat er voor iedere deelnemer nog een 3-D aandenken, gemaakt door Aloys, overhandigd werd kijken we terug op een prettige en interessante Roborama. Volgend jaar met iets meer deelnemers hoop ik. Oftewel: begin nu alvast met de voorbereidingen om volgend jaar mee te kunnen doen. We zien naar je uit. Nogmaals iedereen (deelnemers, toeschouwers en officials) Dank!

Kampen, Bert Ruben