images/fade/fade1.jpg

logo roborama 1

Zaterdag 6 november 2021 was het weer zo ver.

De Nederlandse versie van Roborama kon gelukkig doorgaan. Zij het met corona beperkingen. Penningmeester Ed controleerde de deelnemers en bezoekers, die zich van tevoren hadden moeten aanmelden, op de QR-code van de Covid-19 app. Verder gold het dringende advies/verzoek om de anderhalve meter in acht te houden. Mondkapjes waren niet verplicht en de kantine was open. Tot zo ver de bijzondere setting.

Het aantal deelnemers was dit jaar beperkt. Enerzijds bleven leden weg vanwege bezorgdheid over hun gezondheid, en anderzijds omdat het niveau van de allrounders zoveel hoger is dan dat van de eenvoudige hobbyisten, dat men soms verkoos toeschouwer te zijn in plaats van deelnemer. Dit laatste kan een stimulans zijn om bij de volgende editie een aantal eenvoudiger opdrachten te formuleren, bij voorbeeld door het beperken van bonuspunten. Dus meer terug naar de basis van de opdracht.

Traditiegetrouw hebben we ook dit jaar een indeling gemaakt tussen allrounders en niet-allrounders. Niet-allrounders (abusievelijk wel eens aangeduid als Beginners) zijn robots, die aan speciale voorwaarden voldoen. Dit jaar was de selectie: alle robots die niet meedoen aan het onderdeel Blikken. Helaas hebben zich in oktober een aantal deelnemers met hun robots zich teruggetrokken. Meestal omdat de robot thuis nog niet goed genoeg functioneerde, bij voorbeeld ten gevolge van gebrek aan tijd. Wie kent dat niet?

Kortom, er bleven 2 robots over in de klasse niet-allrounders. Beide robots kwamen uit de stal van Abraham Vreugdenhil. De robot “Intel Inside” is gebaseerd op de historische microprocessor van Intel, de 4004. Deze robot met een software programma van minder dan 100 bytes (of moet ik zeggen nibbles?) deed mee aan het onderdeel Lijnvolgen. Dat ging bijna perfect, ware het niet dat deze robot niet stopte aan het eind van de lijn. De andere deelnemer in deze klasse was ‘’tMOOF’’. Deze robot deed mee buiten mededinging. De t in de naam staat voor Transputer. Een computerconcept uit Engeland. Jan Blok is daar druk mee bezig, en Abraham heeft dat vertaald naar een robot concept. Helaas is de technologie nog wat ingewikkeld. “tMOOF” ging wel van start, maar besloot al snel om in plaats van de lijn te volgen een eigen weg in te slaan door rondjes te gaan draaien. De conclusie van deze alinea is dan ook dat de prijs voor de niet-allrounders naar de robot “Intel Inside” is gegaan.

Blijft over de klasse der allrounders. Het gebrek aan spanning in de andere klasse werd ruimschoots gecompenseerd door de verrichtingen van de deelnemende robots in deze klasse. Het onderdeel Heen en Weer werd vooral gekenmerkt door de keuze van de bonus voor de superslalom, en de vectorstart. “Roborammaar” (Ewoud Hüttner) was de enige robot die met de al langer bestaande versie met 3 blikken aan de gang ging. De overige deelnemers kozen voor de Super Slalom. In de scoretabel kun je zien dat die keuze de deelnemers bepaald geen windeieren legt. De winnaar op dit onderdeel werd de robot “ArmPlanckRed” van Joep Suijs.

Het volgende onderdeel dat op het programma stond was T-Tijd. Alle deelnemende robots probeerden de nauwe doorgang in vak C. (Zie wedstrijdreglement). 2 Deelnemers raakten daarbij de blikken, en daarmee dus geen bonuspunten (“Roborammaar” en “Octopus” (Coen Roos)). De stip werd door de scheidsrechter achter de rij blikken in vak C geplaatst. Reden voor “ArmPlanckRed” om ogenblikkelijk in te grijpen door de stip daar weg te halen. “JoLiMa” van Aloys Verstraeten wist als enige deze listig geplaatste stip in vak C te vinden. Uiteindelijk werd de robot “Alan”, genoemd naar de beroemde wiskundige Alan Turing, van Erik Noorland de winnaar van dit onderdeel. Dat was mede het gevolg van de snelheid waarmee “Alan” de oefening volbracht heeft.

De bonusoefening Kruispunt in de lijn werd door alle deelnemers gekozen. De andere bonusoefening, Blik op de Lijn, bij het onderdeel Lijnvolgen bleek voor veel van de robots een te grote hindernis. De scheidsrechter had hier het snode plan bedacht om het blik 30 cm voorbij de eerste passage van het kruispunt te plaatsen. Behalve voor “Alan” was dit voor alle deelnemende robots een te grote hindernis. De eerlijkheid gebiedt te melden dat Erik de tegenwoordigheid van geest had om direct te beslissen om het blik te verplaatsen. Hierdoor werden er in ieder geval bonuspunten verdiend. Voor de einduitslag van dit onderdeel was de snelheid de doorslaggevende factor. Daarom won “Roborammaar” dit onderdeel toch nog voor “Alan”.

De spanning in de zaal was behoorlijk opgelopen. Tijdens de eerste 3 onderdelen was al gebleken dat de robots behoorlijk tegen elkaar opgewassen waren. Tijdens het Koningsnummer van de Roborama, het onderdeel Blikken, moest het uiteindelijk gebeuren. Sinds de nieuwe versie van het reglement (2.8) bestaat de mogelijkheid om 2 blikken (van de max 6 blikken, die door de scheidsrechter al dan niet hinderlijk lastig neer gezet zijn) te verplaatsen. Coen Roos (robot: “Octopus”) heeft hier gebruik van gemaakt. Het leverde wel de snelste tijd op, maar uiteraard minder bonuspunten. Robot “Alan” lukte het niet om zonder de rand te raken terug te keren in vak A. Wel heeft “Alan” nog kans gezien 4 blikken rechtop in vak A te plaatsen. De overige 3 robots hebben elk 6 rechtopstaande blikken afgeleverd in vak A. Dat betekent dat voor die 3 robots de bonuspunten voor: 1) blikken dichter bij de wand geplaatst dan 15 cm, 2) toepassing van de startvector en 3) de snelheid waarmee de opdracht werd uitgevoerd van grote betekenis waren. Tot slot valt ook de invloed van het aantal pogingen op het uiteindelijke puntentotaal op. Roborammaar maakte geen gebruik van de optie om blikken dichter bij de wand te plaatsen en eindigde daarmee op de derde plaats van dit onderdeel. Zowel “ArmPlanckRed” als “JoLiMa” hadden wel blikken dichter op de wand. Verschil tussen die beide robots was dat “ArmPlanckRed” wel, en “JoLiMa” niet met de startvector hebben gewerkt. Tot slot telt het aantal pogingen nog een rol. Uiteindelijk werd op dit onderdeel “ArmPlanckRed” eerste en “JoLiMa” eervol tweede.

Prijsuitreiking,  streamen  en een bedankje voor de organisatie/jury.

Dit jaar werd er (mede door de invloed van het Corona virus op het dagelijkse leven) voor het eerst met behulp van een camera beelden gestreamd, die door toeschouwers thuis gevolgd konden worden. Edith bedankt voor het camerawerk en Rob bedankt voor de regie. De prijzen worden vervolgens door bestuurslid Ed Buzzi uitgereikt. Nu volgt nu een overzichtje van de prijswinnaars:

Heen & Weer:  ArmPlanckRed (Joep)

T-Tijd:  Alan (Erik)

Lijn Volgen:  Roboramaar (Ewoud)

Blikken:  ArmPlanckRed (Joep)

Niet allrounders:  Intell Inside (Abraham)

All-Rounders:  ArmPlanckRed (Joep)

De uitslagen lijsten zijn hier te vinden.

De aanmoedigingsprijs/bijzondere vermelding ging naar Roborammaar. Dit omdat Ewoud heeft laten zien dat je ook zonder geavanceerde sensoren zoals de Lidar een heel eind kunt komen

Tot slot werden de organisatoren/juryleden bedankt, te weten Tim, Karel en ondergetekende. Met de opmerking dat er voor iedere deelnemer nog een 3-D aandenken, gemaakt door Aloys, overhandigd werd kijken we terug op een prettige en interessante Roborama. Volgend jaar met iets meer deelnemers hoop ik. Oftewel: begin nu alvast met de voorbereidingen om volgend jaar mee te kunnen doen. We zien naar je uit. Nogmaals iedereen (deelnemers, toeschouwers en officials) Dank!

Kampen, Bert Ruben

 

!! Robobit 94 is uit.!!
Met informatie, artikelen en robotnieuws.

Klik op de Cover Foto om de robobits te downloaden:

CoverRobobits92

Dit document geeft een introductie hoe je virtuele robots kunt simuleren in een mooie 3D omgevingmet de naam webots.

[Download hier de handleiding]

De software voor de webots omgeving is open source en goed gedocumenteerd.
Het is niet de meest eenvoudige omgeving maar biedt alle mogelijkheden omrealistisch je robot vorm te geven in zelf gemaakte omgeving.
Je kunt deze robot via je eigen programma code besturen en het is zelfs mogelijk om meerdere robots tegelijk binnen je omgeving samen te laten werken.
De robots kunnen tegen objecten opbotsen en dingen oppakken en verplaatsen.
Ook is een uitgebreide verzameling sensoren beschikbaar die je virtueel op je robot kunt plakken.
Zo kun je bijvoorbeeld met afstandsensoren werken, virtuele camera's op je robot zetten of werken met een lidar.
Je kunt zo ideeen uitproberen die met een eigen robot lastig zou kunnen realiseren vanwege de schaal of financiering.
Ook is het mogelijk om in een simulatie je software te ontwikkelen voor een robot waar je geen eigen test omgeving voor hebt.
En het maken en laten lopen van virtuele robots is fun :-).

Rob van der Ouderaa

logo roborama 1

Dit jaar stond de nationale Roborama wedstrijd vooral in het teken van het vernieuwde reglement, versie 2.8. Het afgelopen voorjaar hadden onze zuiderburen de primeur. Erg prettig voor ons, want we konden gebruik maken van de inzichten die we in België opgedaan hebben. Daarbij moeten we Patrick de Wachter bedanken voor zijn werk om het spreadsheet voor de wedstrijduitslagen aan te passen. Ik heb nog wat kleinere aanpassingen moeten doen om het helemaal in overeenstemming met het nieuwste reglement te krijgen. Zo wordt in het reglement nu gesproken over smalle doorgangen met naar keuze 30, 15, 8 of 4 cm breder dan de robot. Dat stond nog op 30, 15 en 7,5 cm. Deze aanpassingen heb ik pas na de wedstrijd in het spreadsheet verwerkt. Reden waarom we bij de prijsuitreiking gemeld hebben dat de einduitslag nog iets zou kunnen wijzigen. Uiteindelijk zijn wel de puntenaantallen veranderd, maar de rangorde is gelijk gebleven.

Hallo Robot vrienden,

Voor onze wedstrijden zijn er nieuwe regels uit gekomen, en deze zijn op de onderstaande link te downloaden.

Roborama reglement V2.8

Veel bouw plezier en tot snel op onze wedstrijden.

Kort verslag Roborama-NL van 3 november 2018 in Hooglanderveen.

link naar de definitiefe uitslag

Met een iets kleiner aantal aangemelde robot-deelnemers dan de vorige editie kunnen we toch weer spreken van een zeer geslaagde Roborama. De spanning was tot het eind van de finale groot (het onderdeel blikken). Te groot was de spanning voor de robot van Coen. Octopus liet een aardige rookontwikkeling zien en moest de strijd dientengevolge staken. Coen meldde achteraf dat Octopus door het oog van de naald gekropen was, maar dat het tijdig uitzetten van de robot erger onheil heeft voorkomen. De complete lijst met uitslagen is terug te vinden op de site van de hccrobotica.nl. Per onderdeel zie je daar de individuele scores, met de beste robot steeds bovenaan. De goed oplettende lezer zal vaststellen dat de eindscore op de laatste bladzijde soms een kleine afwijking laat zien. Dit wordt veroorzaakt doordat er kleine afrondingen hebben plaats gevonden en is niet van invloed op de einduitslag.

Wel moet nog vermeld worden dat de nummers 2 en 3 in de einduitslag stuivertje gewisseld hebben door de definitieve herberekening. Dus de officiële einduitslag is net iets anders dan de voorlopige einduitslag die tijdens de prijsuitreiking is benoemd.

Eigenlijk werken we elk jaar met 2 verschillende klassen. De allrounders doen mee aan alle onderdelen. De andere groep, eenvoudig aangeduid met “Beginners” wordt elk jaar opnieuw gedefinieerd voordat de wedstrijd plaats vindt. Zo hebben we in het verleden een jaar gehad met een zogenaamde Arduino klasse. Dit naar aanleiding van de cursus die Joep en Karel gegeven hadden en de behandelde stof diende als uitgangspunt voor de beginnersklasse in dat jaar.

Dit jaar hebben we gekozen voor alle deelnemers die NIET aan het koningsnummer gingen meedoen. Dus dat zijn robots die 1 tot 3 onderdelen “doen”, maar in ieder geval niet het onderdeel Blikken.

Dan volgt nu een korte beschouwing per onderdeel:

Wandvolgen, ook bekend als Heen & Weer:

Na afloop van het eerste onderdeel blijkt (maar dat zagen we uiteraard pas achteraf) dat de score op dit onderdeel grote gelijkenis vertoont met de eindscore na 4 onderdelen. Alle all round robots bezetten samen de eerste 5 plaatsen. Bij de allrounders deed Roborammaar (Ewoud) het het best, en bij de beginners is dat Bassie2 van Rien. Ook Osbot (Gerard) en BlueBot (Edith) bereikten uiteindelijk weer vak A. Voor Intel-inside C4004 (Abraham) en driewieler (Fred) ligt op dit terrein nog een uitdaging. Maar zoals een mooi gezegde zegt: Meedoen is Belangrijker dan Winnen.

T-tijd:

4 Deelnemers gingen voor de bonus doorgang. Alle met de smalle opening. Stip zoeken deden slechts 3 robots. In de eindscore vinden we Boksring (Gerard) boven aan. Van de beginners is het GeenIdee van Niek die de lijst hier aanvoert. Voor Bassie 3 (Rien) was dit het enige onderdeel, maar wel foutloos gefinished. Volgend jaar ook maar meedoen aan Heen & Weer?

Intermezzo:

demonstratie mini-SUMO. Tot op de dag van de Roborama wedstrijden zelf was het onduidelijk of dit demonstratie onderdeel doorgang zou vinden. Uiteindelijk bleken er 3 mini sumo’s aanwezig te zijn en kon er toch nog strijd geleverd worden. Er was 1 voor mij onbekende robot (en robot eigenaar). Deze robot was wat lager van opbouw en daarmee blijkbaar wel in het voordeel. Rikishi (Joep) en Kuroari (Wim) hadden uiteindelijk het nakijken. Al met al een verrassend gebeuren. Wellicht ook nog een extra aansporing voor Ed om zijn initiatief om de mini Sumo nieuw leven in te blazen een vervolg te laten geven…

Lijnvolgen:

Bijna elke deelnemer doet aan Lijnvolgen. Alleen Bassie 2 en 3, en de robots Spark en Racer van Jack Ruben (afwezig wegens ziekte) lieten verstek gaan. Octopus van Coen haalde de meeste punten binnen. Bij de beginners was dat de robot genaamd: Nr. 60 van Leo. Wat me opvalt is het geringe aantal deelnemers dat de bonus “blik op lijn” uitvoert. Daar valt nog wel wat te halen voor toekomstige titelkandidaten. Voor Bassie 1 (ook Rien), Nr. 60 en Nr. 59 (beide Leo), Crabbetje (Teun) en A-team (Abraham) was lijnvolgen het enige onderdeel. Leuke bijkomstigheid was nog dat A-team een bekende tune ten gehore bracht…

Het Koningsnummer, het laatste onderdeel blikken:

Na 3 onderdelen hadden we 4 robots, die dicht bij elkaar lagen. In volgorde: Bovenaan stond Octopus (Coen), dan Roborammaar (Ewoud), vervolgens Boksring (Gerard), dan ArmPlanckRed (Joep) en nummer 5 stond op dat ogenblik MOOF (Jan). Blikken heeft wel geleid tot spectaculaire uitslagen. ArmPlanckRed van Joep was oppermachtig. Goed uitgevoerde oefening. De robot van Coen, Octopus is niet gestart. Er kwam rook uit Octopus. Kortsluiting? Ewoud is gefinisht en werd daarmee 2e op dit onderdeel. Boksring en Moof haalden vak A niet. Uiteindelijk hadden Ewoud en Jan Blok de blikken zelf geplaatst, wat minder bonuspunten oplevert. Maar ja, niet finishen betekent geen punten uiteindelijk.
De overtuigende winnaar op dit onderdeel is dus ArmPlanckRed geworden.

De Prijsuitreiking

Voor de allrounders is de definitieve eindstand geworden:

1 ArmPlanckRed van Joep, 386 punten,

2 Roborammaar van Ewoud, 292 punten,

3 de Octopus van Coen, 290 punten en

4 Boksring van Gerard met 279 punten, en

5 MOOF van Jan Blok met 233 punten.

Los van de allrounders hebben we ook elke editie een klassement voor minder ervaren robotbouwers / programmeurs. Niek van Uden heeft de beginnersprijs (what’s in a name?) verdiend (3 onderdelen, zonder het koningsnummer blikken),

De jury bestond dit jaar wederom uit Judith, Tim en ondergetekende. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd (citaat uit een bekend TV programma). De Juryprijs ging naar Erik Noorland met Steve vanwege zijn korte (3 weken) aanloopperiode in onze hobby , en toch al een geslaagde oefening lijn-volgen heeft laten zien. Dat Steve na afloop nog niet uit zichzelf stopte in vak A, dat zal vast volgend jaar verholpen zijn.

Tot slot de aanmoedigingsprijs: Kees Kerling met zijn tankrobot Sherman. Kees gaf achteraf aan dat er sprake was van programmeerfouten, en dat er gewerkt wordt aan een verbeterde versie. Na deze 4 prijzen was er voor elke deelnemer nog een ge -3D- print aandenken.

Rest mij om wederom ook voor de 2018 editie van Roborama-NL Judith en Tim hartelijk te danken voor hun aandeel in de werkzaamheden ten behoeve van de Roborama op de wedstrijddag zelf. Alles overziend kijken we weer terug op een interessante en geslaagde Roborama. In 2019 gaan we werken met een aangepast reglement en zijn we nu al nieuwsgierig naar de prestaties dan!

© Kampen, Bert Ruben

Al enige tijd wordt er bij HCC!artificiële intelligentie gewerkt aan een introductiecursus Neurale Netwerken. 

Op de november-bijeenkomst van de AI interessegroep is besloten deze cursus voorlopig alleen aan te bieden aan de leden van HCC!ai, HCC!robotica, HCC!programmeren en HCC!forth.

De zelfstudie-cursus wordt opengesteld per 1 januari 2019. Deelnemers dienen zich op te geven via een email naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. met vermelding van hun HCC-lidnummer en interessegroep.

Op dit moment wordt nog geschaafd aan de inhoud van het Trello-bord. Belangstellenden kunnen een indruk krijgen van de opzet van de cursus via de link INN-visible (read-only).

Meer informatie volgt binnenkort op de website http://ai.hcc.nl/.