Actie banner

Verslag Roborama NL 1 oktober 2022

Deel dit artikel

,

geen foto beschikbaar

Vergeleken met de editie van 2021 viel op dat de invloed van Covid dit jaar nauwelijks tot niet te merken was.

WdB 20221001 105114Hadden we vorig jaar toegangscontrole en opgave, ook voor bezoekers, verplicht, dit jaar niets van dat alles. De opkomst van zowel deelnemende robots als van bezoekers was dan ook gezellig druk te noemen. En ook nu weer bleek dat iedereen naar hartenlust bezig geweest was zijn of haar robot te prepareren, maar de factor geluk/pech kwam nog steeds om de hoek kijken. Het traditionele “thuis deed ie het nog” was dan ook weer niet van de lucht. Helaas hebben we de robot “Octopus” van Coen moeten missen. Coen was door omstandigheden verhinderd. Verder hebben we nog wat last-minute aanmeldingen/afmeldingen ontvangen. Het is altijd moeilijk om in te schatten of het lukt om de robot de opgegeven taken al dan niet te kunnen laten volbrengen. Tot op de laatste dag wordt er geëxperimenteerd en geprogrammeerd, en dat heeft ook zijn charme! 

De wedstrijdindeling

Dit jaar wilden we nadrukkelijk weer meer robots aan de start krijgen, die juist de basis opdrachten kunnen uitvoeren. Voor een aantal van ons is dat al lastig genoeg, terwijl het wel erg leuk is om ook deel te nemen; deelnemen is belangrijker dan winnen blijft het motto. Hoewel er enkelen zijn die daar geheel anders over denken. Maar dit terzijde. Kortom: dit jaar hebben we gewerkt met 2 klassen: basis en bonus. In de basisklasse doet de robot de basisopdrachten. Mocht de robot iets extra’s doen (een bonus-oefening) dan mag dat wel, maar telt niet mee voor het klassement. In de bonus-klasse daarentegen treffen we meer deelnemers die alle 4 de disciplines beheersen. 

In de Roborama kennen we 4 onderdelen. Heen & Weer, Lijnvolgen, T-Tijd en Blikken. Gecombineerd met 2 klassen komen we dan uit op een achttal uitslagen. Verder hebben we per klasse ook de scores over de 4 onderdelen opgeteld. Dat noemen we dan de all-round score. Dat levert dan 2 eind-winnaars op. Tot slot mag de jury/wedstrijdleiding bijna elk jaar een juryprijs uitloven voor de meest pechvolle, de meest creatieve, of de robot die een extra aanmoediging verdient. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

De eigenlijke wedstrijd

WdB 20221001 120338Aan elke deelnemer is gevraagd om in een notendop (3 zinnen) iets te vertellen over de robot. Wat is de basis, frustraties, waar zoal op te letten. Het plan is om elke robot met foto en een kort verhaaltje in de vorm van een smoelenboek nog op de site te plaatsen. Zoals gebruikelijk werd gestart met het onderdeel Heen & Weer. In de klasse “Basis” viel de beslissing op grond van de snelheid (lees: snelheidsbonus). Hoewel “Qukelequeen” (Ewoud) de snelste was ging “geenidee” van Niek met de eer strijken. Dat werd veroorzaakt door het gegeven dat “Qukelequeen” pas bij de 2e poging die snelle tijd neerzette, wat minder punten opleverde. “pico robot”, Rien en “sixpack”, ook Niek, leverden degelijk werk af. De robot “nt-rb-1” van Iwan is een verhaal apart. Deze robot neemt alle tijd. Voor de start wordt een wat langere procedure doorlopen, terwijl na de start de robot langzaam, maar degelijk naar de finish wandelde. “Spaghetti Bolognese” (Edith) tot slot gedroeg zich als een waarlijke ballerina. Tolde aardig in het rond, schuwde een wandje hier en daar niet maar kwam niet over de eindstreep. Bij de Bonusklasse bleek de Superslalom favoriet. Echter, zowel “ArmPlanckRed” (Joep) als “JoLiMaGroen” Aloys haalden de eindstreep niet. “ringbuffer” (Gerard) was de enige die de ouderwetse slalom uitvoerde en daarmee wel veruit de snelste. Op punten werd “robotlima” van Luc de winnaar, op de hielen gevolgd door “JoLiMaWit” (ook Aloys) en “Alan” (Erik). De laatste 2 hadden wat pech met de erg smalle doorgang van 4 cm.

Direct aansluitend het onderdeel T-Tijd. In de basis-klasse speelde weer de tijd een belangrijke rol. “Spaghetti Bolognese” was weliswaar de snelste, maar pas in de 2e poging en niet-stoppen aan het eind zorgde er voor dat “geenidee” ook hier met de eer ging strijken. “pico” en “sixpack” deden weer degelijk hun werk, terwijl “nt-rb-1” de kwalificatie DNF kreeg wegens overschrijding van de tijdslimiet van 5 minuten.

In de bonus-klasse kregen we te maken met een last-minute deelnemer: de oude “bekende” Roborammaar” van Ewoud. 1 Deelnemer “JoLiMaWit” lukte het de stip te vinden, die lastig geplaatst was achter de blikken rij in vak C. Daarnaast hebben 2 deelnemers ervoor gekozen om geen blikkenrij als bonus op te voeren: “ringbuffer” en “Roborammaar”. Alle gefinishte deelnemers hadden de bonus startvector uitgevoerd. “robotlima” ten slotte is niet over de eindstreep gekomen. Uiteindelijk won “JoLiMaWit” dit onderdeel door de stip en de gekozen breedte van +4 cm. “ArmPlanckRed” had gekozen voor +8 cm wat minder punten opleverde…

Intermezzo: mini Sumo

WdB 20221001 130109Binnen de club zijn activiteiten gestart om de mini Sumo nieuw leven in te blazen. Om hier extra aandacht voor te genereren is er een mini competitie ingelast. Alvorens aan de wedstrijd deel te mogen nemen werden de robots aan een keuring onderworpen. Deze keer werden de robots getest op afmeting (10x10 cm) en gewicht (max 500 gram). Alle 3 de deelnemende robots kwamen glansrijk door de test. “Number Five” van Rob, “Rikishi” van Joep en “Kuoari” van Wim betraden de arena. Uiteindelijk kwam Rikishi als winnaar uit de bus.


Vervolg van de Roborama wedstrijd

Het grootste aantal deelnemers viel te noteren bij het onderdeel Lijnvolgen. In de basis-klasse waren  het stoppen aan het eind van de rit alsmede de snelheid de bepalende factoren voor de uitslag. “1R3” van Gerard was razendsnel, maar stopte niet. Qua snelheid deden “geenidee” en “sixpack”, beide van Niek, het ook goed. WdB 20221001 130721
Een apart verhaal betreft Abraham. Maar liefst 3 robots (“Intel (4004)”, “The A-team” en “M1-Bit”) deden mee in de middenmoot. De “M1-bit” is gebaseerd op de Motorola MC14500B chip. Ja, een 1 bits microprocessor. Aangeschaft van de juryprijs van vorig jaar. Helaas stopte de robot niet, maar de tijd van 26.42 seconden was toch erg verdienstelijk. “Q1” (Ed), “QukeleQueen”, “pico” (Rien) en “Zumo” van Rob(stopte niet) reden een goed parcours. Tot slot had “Spaghetti Bolognese” opnieuw kapsones en besloot om maar niet ordentelijk te finishen. De winnaar werd nipt “geenidee”, op de hielen gezeten door “sixpack”. 

 

In de bonus-klasse vallen 3 zaken op; het al dan niet plaatsen van een blik op de lijn, het stoppen in vak A aan het eind en de snelheid. Alles bij elkaar levert als winnaar op “ringbuffer” (Gerard) en als uitvaller “JoLiMaGroen” (Aloys).

Tot Slot het Koningsnummer: Blikken

In de basisklasse kunnen we kort zijn; 1 deelnemer. Niek had “sixpack” zo geprogrammeerd dat deze robot de blikken kon vinden. Na verwijderen door de scheidsrechter ging de robot verder. Een overduidelijke winnaar dus. In de bonus-klasse was er meer reuring. De scheidsrechter had er voor gekozen om niet 6 maar 5 blikken in het veld te plaatsen. Op zich leverde dat voor de deelnemende robots geen problemen op. WdB 20221001 113705Ook de startvector werd door iedereen correct uitgevoerd. Onderscheidende factoren waren dan nog: blikken dichter op de wand (5cm), het niet-raken van de wand en de uiteindelijke eindtijd. Winnaar hier werd “ArmPlanckRed”. Een bijzondere vermelding nog voor de nieuwkomer “robotlima” die zich ook waagde aan dit onderdeel, met de beperking tot het signaleren van de blikken.

Dat brengt ons tot de eindstand: winnaar in de basisklasse: “sixpack” van Niek en in de bonusklasse “Alan”, op de voet gevolgd door “JoLiMaWit”.

 

Prijsuitreiking en streamen.

WdB 20221001 113645Om te beginnen de live-stream. Ed en Edith hebben deze keer de live-stream verzorgd. Veel kijkers waren er deze keer niet. Dat komt vooral omdat het aantal toeschouwers nu (2022) veel groter was dan in 2021 (Corona effect?). Ed en Edith: hartelijk dank.

De prijsuitreiking vond aan het einde van deze boeiende dag plaats door onze voorzitter, Wim de Boer. De prijswinnaars zijn de robots, die bovenaan geëindigd zijn in het eindoverzicht. In dat overzicht wordt de juryprijs niet genoemd. Die ging naar “Spaghetti Bolognese” van Edith. Dit vanwege het bijzondere gedrag (pech) in een aantal oefeningen, het bijzondere uiterlijk van de McQueen (Spaghetti) en het feit dat het een mooie aanleiding is om straks met veel deelnemers deel te nemen aan de workshop micropython, waarbij de McQueen de hoofdrolspeler zal zijn.

WdB 20221001 154055Rest mij om iedereen, de deelnemers, de toeschouwers en mijn mede juryleden/wedstrijdbegeleiders Judith, Tim en Karel hartelijk te danken voor hun inzet.

We zien terug op een zeer geslaagde Roborama NL 2022.

© Kampen,

 Bert Ruben

 

 

 

 

'Meld je aan voor de nieuwsbrief' van HCC!robotica

'Abonneer je nu op de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze activiteiten!'

Aanmelden