Actie banner

...

Roborama-NL van 3 november 2018

Kort verslag Roborama-NL van 3 november 2018 in Hooglanderveen. link naar de definitiefe uitslag Met een iets kleiner aantal aangemelde robot-deelnemers dan de vorige editie kunnen we toch weer spreken van een zeer geslaagde Roborama. De spanning was tot het eind van de finale groot (het onderdeel blikken). Te groot was de spanning voor de robot van Coen. Octopus liet een aardige rookontwikkeling zien en moest de strijd dientengevolge staken. Coen meldde achteraf dat Octopus door het oog van de naald gekropen was, maar dat het tijdig uitzetten van de robot erger onheil heeft voorkomen. De complete lijst met uitslagen is terug te vinden op de site van de hccrobotica.nl. Per onderdeel zie je daar de individuele scores, met de beste robot steeds bovenaan. De goed oplettende lezer zal vaststellen dat de eindscore op de laatste bladzijde soms een kleine afwijking laat zien. Dit wordt veroorzaakt doordat er kleine afrondingen hebben plaats gevonden en is niet van invloed op de einduitslag. Wel moet nog vermeld worden dat de nummers 2 en 3 in de einduitslag stuivertje gewisseld hebben door de definitieve herberekening. Dus de officiële einduitslag is net iets anders dan de voorlopige einduitslag die tijdens de prijsuitreiking is benoemd. Eigenlijk werken we elk jaar met 2 verschillende klassen. De allrounders doen mee aan alle onderdelen. De andere groep, eenvoudig aangeduid met “Beginners” wordt elk jaar opnieuw gedefinieerd voordat de wedstrijd plaats vindt. Zo hebben we in het verleden een jaar gehad met een zogenaamde Arduino klasse. Dit naar aanleiding van de cursus die Joep en Karel gegeven hadden en de behandelde stof diende als uitgangspunt voor de beginnersklasse in dat jaar. Dit jaar hebben we gekozen voor alle deelnemers die NIET aan het koningsnummer gingen meedoen. Dus dat zijn robots die 1 tot 3 onderdelen “doen”, maar in ieder geval niet het onderdeel Blikken. Dan volgt nu een korte beschouwing per onderdeel: Wandvolgen, ook bekend als Heen & Weer: Na afloop van het eerste onderdeel blijkt (maar dat zagen we uiteraard pas achteraf) dat de score op dit onderdeel grote gelijkenis vertoont met de eindscore na 4 onderdelen. Alle all round robots bezetten samen de eerste 5 plaatsen. Bij de allrounders deed Roborammaar (Ewoud) het het best, en bij de beginners is dat Bassie2 van Rien. Ook Osbot (Gerard) en BlueBot (Edith) bereikten uiteindelijk weer vak A. Voor Intel-inside C4004 (Abraham) en driewieler (Fred) ligt op dit terrein nog een uitdaging. Maar zoals een mooi gezegde zegt: Meedoen is Belangrijker dan Winnen. T-tijd: 4 Deelnemers gingen voor de bonus doorgang. Alle met de smalle opening. Stip zoeken deden slechts 3 robots. In de eindscore vinden we Boksring (Gerard) boven aan. Van de beginners is het GeenIdee van Niek die de lijst hier aanvoert. Voor Bassie 3 (Rien) was dit het enige onderdeel, maar wel foutloos gefinished. Volgend jaar ook maar meedoen aan Heen & Weer? Intermezzo: demonstratie mini-SUMO. Tot op de dag van de Roborama wedstrijden zelf was het onduidelijk of dit demonstratie onderdeel doorgang zou vinden. Uiteindelijk bleken er 3 mini sumo’s aanwezig te zijn en kon er toch nog strijd geleverd worden. Er was 1 voor mij onbekende robot (en robot eigenaar). Deze robot was wat lager van opbouw en daarmee blijkbaar wel in het voordeel. Rikishi (Joep) en Kuroari (Wim) hadden uiteindelijk het nakijken. Al met al een verrassend gebeuren. Wellicht ook nog een extra aansporing voor Ed om zijn initiatief om de mini Sumo nieuw leven in te blazen een vervolg te laten geven… Lijnvolgen: Bijna elke deelnemer doet aan Lijnvolgen. Alleen Bassie 2 en 3, en de robots Spark en Racer van Jack Ruben (afwezig wegens ziekte) lieten verstek gaan. Octopus van Coen haalde de meeste punten binnen. Bij de beginners was dat de robot genaamd: Nr. 60 van Leo. Wat me opvalt is het geringe aantal deelnemers dat de bonus “blik op lijn” uitvoert. Daar valt nog wel wat te halen voor toekomstige titelkandidaten. Voor Bassie 1 (ook Rien), Nr. 60 en Nr. 59 (beide Leo), Crabbetje (Teun) en A-team (Abraham) was lijnvolgen het enige onderdeel. Leuke bijkomstigheid was nog dat A-team een bekende tune ten gehore bracht… Het Koningsnummer, het laatste onderdeel blikken: Na 3 onderdelen hadden we 4 robots, die dicht bij elkaar lagen. In volgorde: Bovenaan stond Octopus (Coen), dan Roborammaar (Ewoud), vervolgens Boksring (Gerard), dan ArmPlanckRed (Joep) en nummer 5 stond op dat ogenblik MOOF (Jan). Blikken heeft wel geleid tot spectaculaire uitslagen. ArmPlanckRed van Joep was oppermachtig. Goed uitgevoerde oefening. De robot van Coen, Octopus is niet gestart. Er kwam rook uit Octopus. Kortsluiting? Ewoud is gefinisht en werd daarmee 2e op dit onderdeel. Boksring en Moof haalden vak A niet. Uiteindelijk hadden Ewoud en Jan Blok de blikken zelf geplaatst, wat minder bonuspunten oplevert. Maar ja, niet finishen betekent geen punten uiteindelijk. De overtuigende winnaar op dit onderdeel is dus ArmPlanckRed geworden. De Prijsuitreiking Voor de allrounders is de definitieve eindstand geworden: 1 ArmPlanckRed van Joep, 386 punten, 2 Roborammaar van Ewoud, 292 punten, 3 de Octopus van Coen, 290 punten en 4 Boksring van Gerard met 279 punten, en 5 MOOF van Jan Blok met 233 punten. Los van de allrounders hebben we ook elke editie een klassement voor minder ervaren robotbouwers / programmeurs. Niek van Uden heeft de beginnersprijs (what’s in a name?) verdiend (3 onderdelen, zonder het koningsnummer blikken), De jury bestond dit jaar wederom uit Judith, Tim en ondergetekende. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd (citaat uit een bekend TV programma). De Juryprijs ging naar Erik Noorland met Steve vanwege zijn korte (3 weken) aanloopperiode in onze hobby , en toch al een geslaagde oefening lijn-volgen heeft laten zien. Dat Steve na afloop nog niet uit zichzelf stopte in vak A, dat zal vast volgend jaar verholpen zijn. Tot slot de aanmoedigingsprijs: Kees Kerling met zijn tankrobot Sherman. Kees gaf achteraf aan dat er sprake was van programmeerfouten, en dat er gewerkt wordt aan een verbeterde versie. Na deze 4 prijzen was er voor elke deelnemer nog een ge -3D- print aandenken. Rest mij om wederom ook voor de 2018 editie van Roborama-NL Judith en Tim hartelijk te danken voor hun aandeel in de werkzaamheden ten behoeve van de Roborama op de wedstrijddag zelf. Alles overziend kijken we weer terug op een interessante en geslaagde Roborama. In 2019 gaan we werken met een aangepast reglement en zijn we nu al nieuwsgierig naar de prestaties dan! © Kampen, Bert Ruben

13 januari 2019

...

Prijsuitreiking Roborama 2017 4 november 2017.

Met opnieuw een record aantal deelnemende robots (28 aan de Roborama) was er wederom sprake van een goed gevulde Roborama wedstrijd agenda. Naast de traditionele 4 Roborama onderdelen werd ook nog een afzonderlijke Linerace wedstrijd (met 10 deelnemende robots) gehouden. 

5 januari 2018

...

Robot Operating System (ROS)

Het Robot Operating System (ROS) is een open source cross-platform framework voor robot software ontwikkeling.

4 januari 2018

...

Uitslagen Roborama 2017

Hallo allemaal, foutje van mijn kant. Ik had dit artikel al een tijdje op de website staan. Maar helaas heb ik de status op gedepubliceerd laten staan. Dat is de reden waarom dit nu zo laat is gepubliceerd. Maar alsnog, hier de uitslagen.

4 december 2016

...

Biped Forth Robots

Op 3 september 2016, is er door Willem Ouwerkerk een lezing gehouden over Lopende Robots, in dit artikel zullen links komen te staan naar de documenten en de video opnames.

5 september 2016

'Meld je aan voor de nieuwsbrief' van HCC!robotica

'Abonneer je nu op de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze activiteiten!'

Aanmelden