Actie banner

...

Odometrie en zo.

 Presentatie is HIER te downloaden. Aanvulling Presentatie Odometrie  

10 mei 2022

...

Verslag Roborama NL 2021

Zaterdag 6 november 2021 was het weer zo ver. De Nederlandse versie van Roborama kon gelukkig doorgaan. Zij het met corona beperkingen. Penningmeester Ed controleerde de deelnemers en bezoekers, die zich van tevoren hadden moeten aanmelden, op de QR-code van de Covid-19 app. Verder gold het dringende advies/verzoek om de anderhalve meter in acht te houden. Mondkapjes waren niet verplicht en de kantine was open. Tot zo ver de bijzondere setting. Het aantal deelnemers was dit jaar beperkt. Enerzijds bleven leden weg vanwege bezorgdheid over hun gezondheid, en anderzijds omdat het niveau van de allrounders zoveel hoger is dan dat van de eenvoudige hobbyisten, dat men soms verkoos toeschouwer te zijn in plaats van deelnemer. Dit laatste kan een stimulans zijn om bij de volgende editie een aantal eenvoudiger opdrachten te formuleren, bij voorbeeld door het beperken van bonuspunten. Dus meer terug naar de basis van de opdracht. Traditiegetrouw hebben we ook dit jaar een indeling gemaakt tussen allrounders en niet-allrounders. Niet-allrounders (abusievelijk wel eens aangeduid als Beginners) zijn robots, die aan speciale voorwaarden voldoen. Dit jaar was de selectie: alle robots die niet meedoen aan het onderdeel Blikken. Helaas hebben zich in oktober een aantal deelnemers met hun robots zich teruggetrokken. Meestal omdat de robot thuis nog niet goed genoeg functioneerde, bij voorbeeld ten gevolge van gebrek aan tijd. Wie kent dat niet? Kortom, er bleven 2 robots over in de klasse niet-allrounders. Beide robots kwamen uit de stal van Abraham Vreugdenhil. De robot “Intel Inside” is gebaseerd op de historische microprocessor van Intel, de 4004. Deze robot met een software programma van minder dan 100 bytes (of moet ik zeggen nibbles?) deed mee aan het onderdeel Lijnvolgen. Dat ging bijna perfect, ware het niet dat deze robot niet stopte aan het eind van de lijn. De andere deelnemer in deze klasse was ‘’tMOOF’’. Deze robot deed mee buiten mededinging. De t in de naam staat voor Transputer. Een computerconcept uit Engeland. Jan Blok is daar druk mee bezig, en Abraham heeft dat vertaald naar een robot concept. Helaas is de technologie nog wat ingewikkeld. “tMOOF” ging wel van start, maar besloot al snel om in plaats van de lijn te volgen een eigen weg in te slaan door rondjes te gaan draaien. De conclusie van deze alinea is dan ook dat de prijs voor de niet-allrounders naar de robot “Intel Inside” is gegaan. Blijft over de klasse der allrounders. Het gebrek aan spanning in de andere klasse werd ruimschoots gecompenseerd door de verrichtingen van de deelnemende robots in deze klasse. Het onderdeel Heen en Weer werd vooral gekenmerkt door de keuze van de bonus voor de superslalom, en de vectorstart. “Roborammaar” (Ewoud Hüttner) was de enige robot die met de al langer bestaande versie met 3 blikken aan de gang ging. De overige deelnemers kozen voor de Super Slalom. In de scoretabel kun je zien dat die keuze de deelnemers bepaald geen windeieren legt. De winnaar op dit onderdeel werd de robot “ArmPlanckRed” van Joep Suijs. Het volgende onderdeel dat op het programma stond was T-Tijd. Alle deelnemende robots probeerden de nauwe doorgang in vak C. (Zie wedstrijdreglement). 2 Deelnemers raakten daarbij de blikken, en daarmee dus geen bonuspunten (“Roborammaar” en “Octopus” (Coen Roos)). De stip werd door de scheidsrechter achter de rij blikken in vak C geplaatst. Reden voor “ArmPlanckRed” om ogenblikkelijk in te grijpen door de stip daar weg te halen. “JoLiMa” van Aloys Verstraeten wist als enige deze listig geplaatste stip in vak C te vinden. Uiteindelijk werd de robot “Alan”, genoemd naar de beroemde wiskundige Alan Turing, van Erik Noorland de winnaar van dit onderdeel. Dat was mede het gevolg van de snelheid waarmee “Alan” de oefening volbracht heeft. De bonusoefening Kruispunt in de lijn werd door alle deelnemers gekozen. De andere bonusoefening, Blik op de Lijn, bij het onderdeel Lijnvolgen bleek voor veel van de robots een te grote hindernis. De scheidsrechter had hier het snode plan bedacht om het blik 30 cm voorbij de eerste passage van het kruispunt te plaatsen. Behalve voor “Alan” was dit voor alle deelnemende robots een te grote hindernis. De eerlijkheid gebiedt te melden dat Erik de tegenwoordigheid van geest had om direct te beslissen om het blik te verplaatsen. Hierdoor werden er in ieder geval bonuspunten verdiend. Voor de einduitslag van dit onderdeel was de snelheid de doorslaggevende factor. Daarom won “Roborammaar” dit onderdeel toch nog voor “Alan”. De spanning in de zaal was behoorlijk opgelopen. Tijdens de eerste 3 onderdelen was al gebleken dat de robots behoorlijk tegen elkaar opgewassen waren. Tijdens het Koningsnummer van de Roborama, het onderdeel Blikken, moest het uiteindelijk gebeuren. Sinds de nieuwe versie van het reglement (2.8) bestaat de mogelijkheid om 2 blikken (van de max 6 blikken, die door de scheidsrechter al dan niet hinderlijk lastig neer gezet zijn) te verplaatsen. Coen Roos (robot: “Octopus”) heeft hier gebruik van gemaakt. Het leverde wel de snelste tijd op, maar uiteraard minder bonuspunten. Robot “Alan” lukte het niet om zonder de rand te raken terug te keren in vak A. Wel heeft “Alan” nog kans gezien 4 blikken rechtop in vak A te plaatsen. De overige 3 robots hebben elk 6 rechtopstaande blikken afgeleverd in vak A. Dat betekent dat voor die 3 robots de bonuspunten voor: 1) blikken dichter bij de wand geplaatst dan 15 cm, 2) toepassing van de startvector en 3) de snelheid waarmee de opdracht werd uitgevoerd van grote betekenis waren. Tot slot valt ook de invloed van het aantal pogingen op het uiteindelijke puntentotaal op. Roborammaar maakte geen gebruik van de optie om blikken dichter bij de wand te plaatsen en eindigde daarmee op de derde plaats van dit onderdeel. Zowel “ArmPlanckRed” als “JoLiMa” hadden wel blikken dichter op de wand. Verschil tussen die beide robots was dat “ArmPlanckRed” wel, en “JoLiMa” niet met de startvector hebben gewerkt. Tot slot telt het aantal pogingen nog een rol. Uiteindelijk werd op dit onderdeel “ArmPlanckRed” eerste en “JoLiMa” eervol tweede. Prijsuitreiking,  streamen  en een bedankje voor de organisatie/jury. Dit jaar werd er (mede door de invloed van het Corona virus op het dagelijkse leven) voor het eerst met behulp van een camera beelden gestreamd, die door toeschouwers thuis gevolgd konden worden. Edith bedankt voor het camerawerk en Rob bedankt voor de regie. De prijzen worden vervolgens door bestuurslid Ed Buzzi uitgereikt. Nu volgt nu een overzichtje van de prijswinnaars: Heen & Weer:  ArmPlanckRed (Joep) T-Tijd:  Alan (Erik) Lijn Volgen:  Roboramaar (Ewoud) Blikken:  ArmPlanckRed (Joep) Niet allrounders:  Intell Inside (Abraham) All-Rounders:  ArmPlanckRed (Joep) De uitslagen lijsten zijn hier te vinden. De aanmoedigingsprijs/bijzondere vermelding ging naar Roborammaar. Dit omdat Ewoud heeft laten zien dat je ook zonder geavanceerde sensoren zoals de Lidar een heel eind kunt komen Tot slot werden de organisatoren/juryleden bedankt, te weten Tim, Karel en ondergetekende. Met de opmerking dat er voor iedere deelnemer nog een 3-D aandenken, gemaakt door Aloys, overhandigd werd kijken we terug op een prettige en interessante Roborama. Volgend jaar met iets meer deelnemers hoop ik. Oftewel: begin nu alvast met de voorbereidingen om volgend jaar mee te kunnen doen. We zien naar je uit. Nogmaals iedereen (deelnemers, toeschouwers en officials) Dank! Kampen, Bert Ruben  

11 december 2021

...

Aan de slag met Webots

Dit document geeft een introductie hoe je virtuele robots kunt simuleren in een mooie 3D omgevingmet de naam webots. [Download hier de handleiding] De software voor de webots omgeving is open source en goed gedocumenteerd. Het is niet de meest eenvoudige omgeving maar biedt alle mogelijkheden omrealistisch je robot vorm te geven in zelf gemaakte omgeving. Je kunt deze robot via je eigen programma code besturen en het is zelfs mogelijk om meerdere robots tegelijk binnen je omgeving samen te laten werken. De robots kunnen tegen objecten opbotsen en dingen oppakken en verplaatsen. Ook is een uitgebreide verzameling sensoren beschikbaar die je virtueel op je robot kunt plakken. Zo kun je bijvoorbeeld met afstandsensoren werken, virtuele camera's op je robot zetten of werken met een lidar. Je kunt zo ideeen uitproberen die met een eigen robot lastig zou kunnen realiseren vanwege de schaal of financiering. Ook is het mogelijk om in een simulatie je software te ontwikkelen voor een robot waar je geen eigen test omgeving voor hebt.En het maken en laten lopen van virtuele robots is fun :-). Rob van der Ouderaa

17 april 2021

...

Verslag Roborama NL te Hooglanderveen, 2 november 2019

Dit jaar stond de nationale Roborama wedstrijd vooral in het teken van het vernieuwde reglement, versie 2.8. Het afgelopen voorjaar hadden onze zuiderburen de primeur. Erg prettig voor ons, want we konden gebruik maken van de inzichten die we in België opgedaan hebben. Daarbij moeten we Patrick de Wachter bedanken voor zijn werk om het spreadsheet voor de wedstrijduitslagen aan te passen. Ik heb nog wat kleinere aanpassingen moeten doen om het helemaal in overeenstemming met het nieuwste reglement te krijgen. Zo wordt in het reglement nu gesproken over smalle doorgangen met naar keuze 30, 15, 8 of 4 cm breder dan de robot. Dat stond nog op 30, 15 en 7,5 cm. Deze aanpassingen heb ik pas na de wedstrijd in het spreadsheet verwerkt. Reden waarom we bij de prijsuitreiking gemeld hebben dat de einduitslag nog iets zou kunnen wijzigen. Uiteindelijk zijn wel de puntenaantallen veranderd, maar de rangorde is gelijk gebleven.

2 december 2019

...

Nieuwe reglementen Roborama Versie 2.8

Hallo Robot vrienden, Voor onze wedstrijden zijn er nieuwe regels uit gekomen, en deze zijn op de onderstaande link te downloaden. Roborama reglement V2.8 Veel bouw plezier en tot snel op onze wedstrijden.

9 juni 2019

'Meld je aan voor de nieuwsbrief' van HCC!robotica

'Abonneer je nu op de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze activiteiten!'

Aanmelden